“จักรทิพย์”สั่งระดมความเห็นแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

0
180
บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลทั้ง 88 สน.เพื่อหารือ แนวทางในการแก้ปัญหามลภาวะ PM 2.5 ตามนโยบายรัฐบาล 12 ข้อ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ระบุว่า ที่ประชุมมีการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลายวิธี เช่น มีการเสนอให้นำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา นำไปทดลองใช้ลดปัญหาการสร้างมลภาวะทางอากาศ โดยแนวคิดนี้สืบเนื่องจากข้าราชกาลตำรวจ เป็นอีกหน่วยงานที่มีการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมาทำงานเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ ไม่ได้เป็นคำสั่งให้ทุกคนต้องปฎิบัติตาม และหลายๆ แนวคิดในที่ประชุม ก็ยังต้องมีการศึกษารายละเอียด ผลกระทบ และความเป็นไปได้ให้ชัดเจน ซึ่งตนได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบในการระดมแนวคิด และการรับไปปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ ผบ.ตร.ยังได้กำชับให้ตำรวจจราจรที่ไปตั้งด่านตรวจวัดควันดำในจุดต่างๆ ให้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้เห็นชัดเจน ว่าเป็นการตั้งด่านโดยมีวัตถุประสงค์ใด เพื่อป้องกันความสับสน ลดการตื่นตระหนกของประชาชนด้วย ทั้งนี้ส่วนตัวยังมองว่าการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับผลการประชุมในวันนี้ ทั้ง 88 สน.จะนำกลับไปพิจารณาถึงมาตรการความเป็นไปได้ในการทำกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อกำหนดเป็นกิจกรรมในการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานให้รอง ผบ.ตร.ให้รับทราบในวันอังคารที่ 28 ม.ค.63 นี้

ดูข่าวต้นฉบับ