ติดเครื่องบำบัดอากาศลดฝุ่น จุดอนุสาวรีย์ฯครบ4เครื่อง

0
388
บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ
“ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม” กทม. ลงพื้นที่ตรวจจุดติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศลด “ฝุ่นพิษ” ที่บริเวณอนุสาวรีย์ฯครบแล้วทั้ง 4 เครื่องแล้ว

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ลงพื้นที่ตรวจจุดติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ทำการติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 บริเวณเกาะพญาไท จำนวน 2 เครื่องและบริเวณเกาะราชวิถี จำนวน 2 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว

สำหรับเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ได้รับการประสานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้นำติดตั้งทดลองฟรี เพื่อใช้บำบัดฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ และเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางสัญจร ซึ่งเครื่องดังกล่าวมีหลักการทำงานเป็นระบบบำบัดอากาศแบบเปียก อากาศจะถูกดูดเข้ามาในเครื่องบำบัด ด้วยพัดลมดูดอากาศ ผ่านเข้ามาจะถูกทำให้เกิดการอัดตัวโดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า “เวนทูรีสครับเบอร์” โดยใช้น้ำเป็นตัวกลางในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ติดมากับมวลอากาศ อากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดจะไหลออกกลับคืนสู่ด้านนอกทางปล่องปล่อยออก โดยออกแบบเป็นรูปตัวทีที่มีฝาปิด-เปิด เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบการปล่อยออกแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทางได้ และฝาปิด-เปิดสามารถปรับระดับองศาการปิด-เปิดได้ เพื่อให้สามารถกำหนดมุมองศาการปล่อยอากาศที่บำบัดแล้วออกไปยังจุดพื้นที่และระดับความสูงที่ต้องการได้

โดยระบบถูกออกแบบและจัดสร้าง เพื่อใช้งานในพื้นที่เปิดเป็นแบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile) เพื่อจะให้เกิดความคล่องตัว และมีความยืดหยุ่นในการเข้าสู่พื้นที่ที่เกิดปัญหาได้เป็นอย่างดี หลักการของโมเดลนี้มีแนวคิดกำหนดแบ่งอากาศที่จะทำการบำบัดเป็นระดับชั้น โดยความสูงของระดับชั้นที่เลือกออกแบบกำหนดจากระดับความสูงในแนวดิ่งที่วัดจากระดับพื้นขึ้นไปในอากาศซึ่งการออกแบบครั้งนี้เลือกกำหนดที่ 3 – 5 เมตร จากพื้นดิน

ส่วนคุณสมบัติของเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 จะมีน้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม มีความสามารถในการดูดอากาศเข้า 2.2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปริมาตรอากาศที่ปล่องปล่อยออก 2.0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยมีประสิทธิภาพในการบำบัด PM2.5 (จากการทดสอบ) อยู่ระหว่าง 85 – 90 เปอร์เซ็นต์  และขีดความสามารถบำบัดอากาศที่ระดับชั้น 3 เมตร เท่ากับ 0.086 ตารางกิโลเมตร/ชั่วโมง ส่วนการดูดอากาศเข้าบำบัดหนึ่งครั้ง อากาศจะได้รับการบำบัด 2 ส่วน คือ อากาศที่ได้รับการบำบัดจากเครื่อง และอากาศที่ได้รับการบำบัดจากการเจือจางจึงทำให้ทุกวินาทีอากาศได้รับการบำบัดเป็น 4 ลูกบาศก์เมตร.

 

ดูข่าวต้นฉบับ