“บิ็กป็อก” พร้อมแจงอภิปรายฯ “อนุทิน” เชื่อความจริงชนะทุกอย่าง

0
161
บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

วันนี้ ( 1 ก.พ. 2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่ไม่มีชื่อตัวเองติดโผรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า หลังจากที่ประสบปัญหาเรื่องไวรัสอู่ฮั่น ทำให้ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่น โดยเชื่อว่าทุกคนล้วนแต่มีความรักชาติบ้านเมือง และส่วนตัวในฐานะที่ทำงานในรัฐบาลมาก็ได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อบ้านเมืองและประชาชน แต่เมื่อหากถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็พร้อมที่จะชี้แจง ยืนยันไม่มีเจตนาแอบแฝงหรือทุจริต คิดคตต่อบ้านเมือง แต่เมื่อไม่มีรายชื่อถูกอภิปรายก็ขอขอบคุณทุกคน

เชื่อว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ทุกคนสามารถชี้แจงได้  เพราะต่างทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำ หรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ทำงานจนป่วย เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งทุกคนล้วนมีสภาพจิตใจที่ดี หากทุกคนเชื่อว่าทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรก็สามารถชี้แจงได้ เพราะความจริงชนะทุกอย่าง

 

นอกจากนี้พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 5 รัฐมนตรีที่มีรายชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ระบุเตรียมการชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ

ดูข่าวต้นฉบับ