ฝ่ายจัดยืนยัน แบดฯ 3 รายการใหญ่ที่ไทย พร้อมจัด เน้นคุมเข้มมาตรการโควิด-19

0
167

สมัคร mm88

ฝ่ายจัดยืนยัน แบดฯ 3 รายการใหญ่ที่ไทย พร้อมจัด เน้นคุมเข้มมาตรการโควิด-19

ฝ่ายจัดการแข่งขันแบดมินตัน บีดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ คุมเข้มตามมาตรการทางสาธารณสุขรองรับการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ 3 รายการใหญ่ในประเทศไทย ที่จะมีขึ้น ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ในเดือนมกราคมนี้

บีดับเบิ้ลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จึงค่อนข้างมีความเข้มงวดอย่างมากกับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ตั้งแต่ก่อนการกักตัวและหลังการกักตัวในรูปแบบ บับเบิ้ล ควอรันทีน โดยจะมีการกักตัว 14 วัน แต่แบ่งเป็น 7 วันแรกให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อม และแข่งขันรายการแรกได้ตั้งแต่ครบกักตัววันที่ 8 เป็นต้นไป

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าประเทศไทยตามมาตรการของรัฐบาลไทย ตั้งแต่การดำเนินการขอ COE การตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง และเมื่อนักกีฬาเดินทางมาถึง จะขึ้นรถแยกประเทศและระบุที่นั่ง มุ่งตรงสู่โรงแรมที่พัก และตรวจหาเชื้อต่อเนื่อง

ในส่วนของสถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาจะมีการเว้นระยะห่าง มีการกั้นพาร์ติชันระหว่างสนามซ้อม และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณดังกล่าว สำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาจะเป็นการฝึกซ้อมครั้งละประเทศ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเข้าทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ สถานที่ทันที ขณะที่การเดินทางของนักกีฬาใช้รถประจำทีมและระบุที่นั่ง โดยจะมีการทำความสะอาดรถทุกรอบที่ให้บริการและพ่นฆ่าเชื้อทุกวัน

ทางด้านบริเวณสนามแข่งขันจะมีการแบ่งโซนอย่างเคร่งครัด โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ใน บับเบิ้ล ควอรันทีน เดินทางออกนอกเส้นทางระหว่างที่พัก สนามแข่งขัน และสนามฝึกซ้อม การเดินเข้าออกในสนามแข่งขันจะมีการแบ่งแยกเส้นทางการเข้าออกอย่างชัดเจน นอกจากนี้การรับส่งลูกขนไก่ นักกีฬาจะไม่สัมผัสลูกขนไก่จากผู้ตัดสิน แต่จะเป็นการรับจากเครื่องปล่อยลูกขนไก่ ส่วนการสัมภาษณ์นักกีฬาจะเป็นการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขไทยและ บีดับเบิ้ลยูเอฟ อย่างเคร่งครัด

mm88