พาณิชย์ยะลาออกสุ่มตรวจการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันการกักตุนขึ้นราคา

0
436
บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

ยะลา – พาณิชย์จังหวัดยะลา ร่วมสาธารณสุขอำเภอเบตง ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่สุ่มตรวจการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันการกักตุนขึ้นราคาจำหน่ายหลังมีความต้องการเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 พ.จ.ท.อนันต์ บัญสำราญ นายอำเภอเบตง จ.ยะลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวจีนจาก ประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเบตง ขากลับจะหาซื้อหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นและเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณหน้ากากอนามัยตามร้านค้าจำหน่ายอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา กองกำลังรักษาความมั่นคงภายในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา (กอ.รมน.) และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดยะลา ออกตรวจสอบติดตามภาวะราคาและปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือของผู้ประกอบการ จำหน่ายร้านจำหน่ายยาเวชภัณฑ์ ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าทั่วไป

นางผุสสดี จ๋ายเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า ปริมาณสินค้าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในท้องตลาด มีวางจำหน่ายทั่วไปแต่ยังมีจำนวนน้อย สำหรับภาวะราคาเป็นไปตามปกติ ไม่พบการกักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือจำหน่ายในราคาสูงเกินจริงแต่พบว่าสินค้าก็ยังมีปริมาณน้อย โดยราคาหน้ากากอนามัย แบบเยื่อกระดาษ (สีเขียว 3 ชั้น ) ราคา 7 บาทต่อชิ้นก่อนหน้านี้ขายในราคาชิ้นละ 5 บาท หน้ากากอนามัย แบบ N95 ราคา 80 บาทต่อชิ้น (ตามยี่ห้อและคุณภาพ) ก่อนหน้านี้ขายในราคาชิ้นละ 60 บาท ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไม่เพียงพอต่อความต้องการ กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมการกระจายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในราคาเป็นธรรม 2.50-5.00 บาท/ชิ้น คนละไม่เกิน 10 ชิ้น โดยการกระจายผ่านร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้ จังหวัดยะลา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาได้เร่งประสานร้านธงฟ้าฯ ทั้ง 7 อำเภอที่อยู่ในเขตชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการซื้อสินค้า ผลการดำเนินการจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา

ดูข่าวต้นฉบับ