สั่งปิดสกายวอล์ควัดเขาตะแบก ป้องกัน COVID-19

0
154

สมัคร mm88

สั่งปิดสกายวอล์ควัดเขาตะแบก ป้องกัน COVID-19

 เมื่อวันที่  22 ธ.ค. 63   นายพจนา พัดจีบ กรรมการวัดเขาตะแบก  ได้เปิดเผยว่า  ทางพระครูญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ได้หารือกับทางคณะกรรมการวัดเขาตะแบกในเรื่องสถานการโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง  จึงมีมติ ให้ปิดการเข้าชมสะพานกระจก ของทางวัดเขาตะแบก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ อำเภอศรีราชา  ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้ามาชมสะพานกระจกในแต่ละวันไม่ต่ำว่า  2,000 – 2,500 คน  ซึ่งการปิดแหล่งท่องเที่ยวภายในวัดเป็นการชั่วคราวนั้นก็เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19  โดยทางวัดได้ประกาศปิดการเข้าชมสะพานกระจกวัดเขาตะแบก ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563  นี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่  และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ตามนโยบายทางจังหวัดชลบุรี

ซึ่งนอกจากทางวัดจะปิดสะพานกระจกแล้ว  ทางวัดยังงดรับการตั้งโรงทานของผู้ใจบุญภายในวัดด้วย จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค -19 จะหมดไป  พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมทำความสะอาดภายในบริเวณวัดเขาตะแบก   หลังจากวันปิดสะพานกระจกแล้ว เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโควิค- 19 ซึ่งทางวัดต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ประมาทและให้ความสำคัญกับการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค -19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง เพื่อความไม่ประมาท

mm88