เช็กด่วน! 6 สิทธิที่ต้องเสีย หากไม่ไป เลือกตั้ง อบจ. 2563

0
160

สมัคร mm88

เช็กด่วน! 6 สิทธิที่ต้องเสีย หากไม่ไป เลือกตั้ง อบจ. 2563

อย่านอนหลับทับสิทธิ ! เช็กด่วน 6 สิทธิที่ต้องเสีย หากไม่ไป เลือกตั้ง อบจ. 2563 วันที่ 20 ธันวาคม นี้

ใกล้เข้ามาแล้ว เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ. ) วันที่ 20 ธ.ค. 63 นี้ !!! หลายคนตั้งคำถาม ถ้านอนหลับทับสิทธิ หรือ ไม่ไป เลือกตั้ง อบจ. ได้ไหม?

ล่าสุด โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ( iLaw ) อธิบายเรื่องนี้ชัดๆ ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. หากใครไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 42 กำหนดว่า หากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ไปใช้สิทธิ และไม่แจ้งเหตุผล จะต้องเสีย 6 สิทธิ ดังนี้

1.สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
2. สมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
3. ลงชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

หากใครไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบจ. จะต้องเสีย 6 สิทธิ เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง อย่าลืมไปเลือกตั้ง อบจ. กันนะ

mm88