แบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

0
242
บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

ความคืบหน้าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ระบาดในประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อสูงขึ้นตลอด อีกทั้งพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สธ. พบชาวจีนป่วยไวรัสโคโรน่าอีก 6 ราย รวมเป็น 14 คน ขณะที่ ล่าสุด สรุปถึง 12.00 น. 29 มกราคม 2563 จีนมีผู้ติดเชื้อ 5,974 คน ขณะที่ผู้ติดเชื้อนอกจีนแผ่นดินใหญ่ 84 คน ได้แก่ ไทย 14 , ฮ่องกง 8 , ไต้หวัน 8 , มาเลเซีย 7 , สิงคโปร์ 7 , ญี่ปุ่น 6 , มาเก๊า 5 , ออสเตรเลีย 5 , สหรัฐอเมริกา 5 , แคนาดา 2 , เกาหลีใต้ 4 , ฝรั่งเศส 4 , เยอรมนี 4 , เวียดนาม 2 , กัมพูชา 1 , เนปาล 1 และ ศรีลังกา 1 รวมผู้ติดเชื้อทั่วโลกทั้งหมด 6,058 คน และเสียชีวิต 132 คน (ทั้งหมดอยู่ในจีน)

อ่านข่าว – แพทย์จุฬาฯ ระบุไวรัสโคโรน่าจะระบาดในไทยจากคนสู่คนอย่างแน่นอน (มีคลิป)

ด้าน โรงพยาบาลราชวิถี จัดทำ แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ CORONA VIRUS 2019 ออนไลน์ผ่าน http://rajavithi.emergencymed.net/corona/ โดยตอบคำถาม 7 ข้อ , ระบุอาการที่ทำให้ต้องการมาตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว

แบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
แบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
แบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ดูข่าวต้นฉบับ