โพลหนุนรัฐ เร่งแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวแพร่โควิด-19

0
179

สมัคร mm88

โพลหนุนรัฐ เร่งแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวแพร่โควิด-19

ซูเปอร์โพล ปชช. 94.3% ต้องการให้รัฐเพิ่มนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ 98.7% ชี้ ตม.-มหาดไทย ต้องเร่งแก้ไข แรงงานต่างด้าวแพร่โควิด

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “เหตุปัจจัยแพร่ โควิดรอบใหม่ ” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,188 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15–18 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนร้อยละ 98.7 ระบุ ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักสกัดโควิดตั้งแต่ต้นน้ำ ต้องแก้ไขเร่งด่วน แรงงานต่างด้าวแพร่โควิด คือ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย ขณะที่ ร้อยละ 98.5 ระบุ ส่วนราชการที่ใส่เกียร์ว่าง ไม่ยอมทำงาน ปล่อยปละละเลยการคัดกรองที่เข้มงวด รับเงินใต้โต๊ะ ยังมีอยู่ทั่วไป , ร้อยละ 95.9 ระบุ แหล่งรวมตัวของคนที่ไม่เข้มงวด ไม่รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม เช่น ม็อบ คอนเสิร์ต โรงงาน สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 98.0 ระบุว่า “จริง” เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ ไม่มีวินัย ไม่เข้มงวด ปล่อยปละละเลย การคัดกรองป้องกันโควิด แต่ออกคำสั่งให้ประชาชนทำ ส่วน ร้อยละ 94.3 ระบุ ต้องการให้รัฐบาล เพิ่มนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ และมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชน ขยายเวลา พักชำระหนี้สถาบันการเงิน ลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่ม

mm88