ในหลวง-ราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาล 77 จังหวัด รับมือโควิด-19

0
168

สมัคร mm88

ในหลวง-ราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาล 77 จังหวัด รับมือโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์แก่ 123 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดแล้ว ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์โรค Covid-19

โรงพยาบาล 123 แห่งดังกล่าว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 • โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลสังกัดเครือข่ายโรงเรียนแพทย์

ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทาน ตามโครงการช่วยหายใจเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย

 • เครื่องช่วยหายใจ 200 เครื่อง
 • เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ (ICU Monitor) 28 ชุด
 • เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล 1 เครื่อง
 • เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ 20 เครื่อง
 • เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ 5 เครื่อง
 • เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 5 ชุด
 • กล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด
 • โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ 1 ชุด
 • เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 2 เครื่อง
 • ชุดกันไวรัส PAPR 4 ชุด
 • เครื่องวัดออกฃิเจนปลายนิ้ว 50 เครื่อง
 • หน้ากากอนามัย 2,000,000 ชิ้น
 • Face Shield 50,000 ชิ้น
 • ชุด PPE 4,000 ชุด
 • Modular Swab Unit ตรวจเชื้อ 20 ห้อง
 • รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน 8 คัน
 • รถตรวจชีวอนามัย 13 คัน
mm88