? Live สุดยอดวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกสาร

0
156

Live สุดยอดวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกสาร น้องๆ ประถม และ ม.ต้น สามารถ เรียนได้ครับ เพื่อพื้นฐานที่ดี และความเข้าใจที่ถูกต้องครับฃ ‍ โดย “ครูวิช” สอนวิทยาศาสตร์ …