กลาโหม แถลงแผนปฏิรูปกองทัพ ลดนายพล 50% ภายในปี 70-ลดเกณฑ์ทหาร

0
52
สมัคร mm88

พันเอก จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงเมื่อวันพุธ (31 พ.ค.) ถึงการประชุมสภากลาโหมเมื่อช่วงก่อนหน้าของวันเดียวกันนี้ ถึงแผนการปฏิรูปกองทัพให้มีขนาดเล็กลงเพื่อประหยัดงบประมาณของประเทศ และให้มีความทันสมัยมากขึ้น  เช่น การลดจำนวนทหารระดับสูงลง 50% ภายในปี 2570 และลดการเกณฑ์ทหารลง

การประชุมดังกล่าวมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม

“ด้านการเตรียมกำลังนะครับ ก็มีความมุ่งมั่นหลักเพื่อสร้างให้กองทัพมีประสิทธิภาพนะครับ ละก็มีโครงสร้างที่เหมาะสม มีกำลังพล มียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอต่อภารกิจที่สำคัญนะครับ และก็ต้องมีขนาดกะทัดทัน คล่องตัว ทันสมัย บนพื้นฐานสภาวะเศรษฐกิจของประเทศชาตินะครับ ที่เพียงพอต่องบประมาณ” พ.อ.จิตนาถ กล่าว

ลดขนาดกองทัพ-ลดเกณฑ์ทหาร

รองโฆษกกระทรวงกลาโหม ยกตัวอย่างว่า ที่ผ่านมามีการยุติแผนการเสริมสร้างกองพลทหารราบที่ 7 และกองพลทหารม้าที่ 3, การลดกำลังทหารพรานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กว่า 1,600 อัตรา, การลดจำนวนทหารยศสูง 10% ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ลดงบประมาณได้กว่า 600 ล้านบาท และเตรียมลดลง 50% ภายในปี 2570

พ.อ.จิตนาถ เผยว่า ยังมีการปรับลดกำลังพลที่ทำงานในกระทรวงกลาโหมลงด้วย โดยที่ผ่านมาลดลง 8,000 คน หรือประหยัดงบประมาณได้กว่า 1,500 ล้านบาท และในปี 2570 ก็จะลดลง 12,000 คน หรือประหยับงบประมาณเกือบ 3,000 ล้านบาท

ส่วนการเกณฑ์ทหาร พ.อ.จิตนาถ แถลงว่า ที่ผ่านมาก็มีการลดจำนวนทหารเกณฑ์ลงเหลือราว 90,000 นาย และจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จำนวนการสมัครเป็นทหารอยู่ที่ราว 35,000 นายในการเกณฑ์ทหารครั้งล่าสุด

“ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะไปสู่การสมัครใจเข้าสู่การเป็นทหารในอนาคต” พ.อ.จิตนาถ แถลง

ขยายขีดความสามารถ-แสนยานุภาพ

พ.อ.จิตนาถ ยังกล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพและยุทโธปกรณ์ ด้วย โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การทำให้กองทัพพร้อมรบตลอดเวลา, เพิ่มขีดความสามารถของยุทโธกรณ์ที่มีอยู่, และสร้างความทันสมัยทั้งในแง่อุปกรณ์ เทคโนโลยี และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ

ประยุทธ์ลั่นเป็นแผนเดิม-ไม่เกี่ยวก้าวไกล

การแถลงแผนการปฏิรูปกองทัพนี้เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่พรรคก้าวไกล ที่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพ ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุดที่ 151 ที่นั่ง จาก 500 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร

อย่างไรก็ตาม มีการรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมสภากลาโหม กล่าวว่าแผนการปฏิรูปกองทัพนี้ไม่เกี่ยวว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลชุดต่อไป เพราะเป็นแผนเดิมที่มีอยู่แล้ว

mm88