ปวดศีรษะ-ประจำเดือนผิดปกติ อาการเสี่ยง "เนื้องอกต่อมใต้สมอง"

0
31
สมัคร mm88

ต่อมใต้สมอง ที่มีขนาดเพียงเมล็ดถั่ว อาจทำให้ร่างกายรวนได้ หากมีเนื้องอกเกิดขึ้น

ผศ.นพ.ธิติ สนับบุญ แพทย์ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า ต่อมใต้สมอง เป็นต่อมขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่ว ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานของร่างกาย ประกอบด้วย ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต ฮอร์โมนควบคุมการสร้างน้ำนม ฮอร์โมนควบคุมการทำงานของต่อมเพศ ต่อมไทรอยด์ และต่อมหมวกไต 

เมื่อเกิดเนื้องอกจะทำให้เกิดความผิดปกติ ดังนี้

อาการเสี่ยง “เนื้องอกต่อมใต้สมอง”

อาการเสี่ยง เนื้องอกต่อมใต้สมอง ที่สังเกตได้

  1. ปวดศีรษะ เพราะเนื้องอกอาจไปกดทับเส้นประสาทสมอง ทำให้เกิดความผิดปกติในการมองเห็น และอาจเสี่ยงตาบอดในเวลาต่อมาได้
  2. ตัวสูงผิดปกติ มือเท้าใหญ่ คางยื่น หากเนื้องอกทำให้ฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตทำงานผิดปกติ
  3. น้ำนมไหล ประจำเดือนผิดปกติ เกิดจากเนื้องอกที่เข้าไปทำให้การทำงานของฮอร์โมนที่ควบคุมการสร้างน้ำนมผิดปกติ
  4. ความต้องการทางเพศลงลด หรือเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำ เพราะเนื้องอกอาจไปทำให้การทำงานของฮอร์โมนเพศลดลง

วิธีรักษาเนื้องอกต่อใต้สมอง

แพทย์อาจพิจารณาวิธีผ่าตัดผ่านจมูก ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาให้หายขาด เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย กรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ทั้งหมด อาจต้องใช้วิธีรังสีรักษา

นอกจากนี้ ต่อมใต้สมองบางชนิด อาจรักษาให้หายด้วยการกินยา เช่น เนื้องอกที่สร้างฮอร์โมนโปรแลคติน เป็นต้น

mm88