ไทยสร้างไทย ลุยเสนอแก้รัฐธรรมนูญ หวังเปิดทางเลือกตั้งคณะร่างฉบับใหม่

0
141
สมัคร mm88

นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย และนายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและการเมือง แถลงเมื่อวันจันทร์ (22 พ.ย.) ว่าพรรคไทยสร้างไทยจะเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐญธรรมนูญ ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

“ตราบใดที่รัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับการแก้ไข และเห็นชอบโดยประชาชน วิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นก็จะยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ พรรคไทยสร้างไทย จึงเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่นอกจากรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ยังสามารถมอบให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เข้ามาพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” นายโภคิน กล่าว

นายโภคินเผยว่า หลักจากนี้พรรคจะเสนอผ่าน 3 ช่องทาง คือ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา คู่ขนานไปกับการล่ารายชื่อประชาชน 50,000 ชื่อ ที่เห็นด้วยกับแนวทางของพรรค

นายวัฒนา มองว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ที่ใช้กันอยู่นี้ เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง ซึ่งมีหลายฝ่ายพยายามแก้ไข แต่กลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่าย ดังนั้นข้อเสนอของพรรคไทยสร้างไทย จึงเป็นฝ่าทางตันของวิกฤตทางการเมืองของสังคมไทยได้

มั่นใจสู้ศึกเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ

นายวัฒนา กล่าวต่อไปว่า พรรคไทยสร้างไทยไม่ใช่พรรคเล็ก ดังนั้นจึงไม่เสียเปรียบจากกติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พรรคมีความพร้อมทั้งด้านนโยบายและบุคลากร และแม้ว่าก่อตั้งพรรคได้เพียง 6 เดือน แต่ก็ได้รับความสนใจจากคนทุกช่วงวัย 

นายวัฒนา ให้ความเห็นว่า ตนมั่นใจว่า หลังการเลือกตั้ง พรรคไทยสร้างไทยจะเป็นพรรคการเมืองใหญ่แน่นอน เพราะเป็นพรรคเดียวที่เน้นหาทางออกให้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

mm88